Doelstelling De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

Resultaat B1.1 De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en sneller

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5400000

Boodschappendienst

434337

Telecommunicatie

10.000

B

6002050

Communicatie

434399

Overige goederen en diensten

67.500

B

Totaal cluster

77.500

0

Totaal resultaat B1.1

77.500

0

Resultaat B1.2 Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven is verminderd

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6003060

Verminderen regeldruk

434399

Overige goederen en diensten

15.000

B

Totaal cluster

15.000

0

Totaal resultaat B1.2

15.000

0

Resultaat B1.3 De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers en bedrijven (overheidsparticipatie)

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6006040

Burger & overheidsparticipatie

434399

Overige goederen en diensten

45.000

B

Totaal cluster

45.000

0

Totaal resultaat B1.3

45.000

0

Resultaat BT1 Taakstelling doelstelling BB1

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6922029

Taakstelling doestelling BB1

400000

Niet in te delen lasten

25.000

B

Totaal cluster

25.000

0

Totaal resultaat BT1

25.000

0

Totaal doelstelling B1

162.500

0

Saldo

162.500