Waar gaat het resultaat over?

Gemeente Schagen vindt initiatieven uit de samenleving heel belangrijk. We maken graag mogelijk dat inwoners en ondernemers hun initiatieven kunnen realiseren. Ook bij initiatieven die wij als gemeente nemen willen we vroegtijdig met inwoners en ondernemers in gesprek. Zo creëren we een samenleving waar iedereen er toe doet, invloed kan uitoefenen en trots kan zijn.

Tot januari 2018 wordt burger- en overheidsparticipatie nog als project aangestuurd, na die datum wordt het belegd in de lijnorganisatie. Dit om burger- en overheidsparticipatie goed in te bedden in de gemeentelijke organisatie.

Hoe draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?

Door op deze manier te werken dragen wij bij aan het verbeteren van de relatie inwoner-gemeente. In de participatief opgepakte onderwerpen dragen wij bij aan buurtgericht samenwerken, het versterken van verbondenheid in de buurt en de trots op de eigen woonplaats.

Wij doen dit door

Evenals in 2017 een aantal onderwerpen uit de begroting extra aandacht te geven als het gaat om participatie. Op een vernieuwende wijze laten we belanghebbenden meepraten over deze onderwerpen. Dit om elkaar te inspireren en ervan te leren. Hiermee willen we ons nog meer ontwikkelen van een organisatie die met participatie op zoek gaat naar draagvlak, naar een organisatie die samen maakt, zonder belemmeringen. Welke mogelijkheden zijn er, zonder belemmerd te worden door (eigen) regels en procedures?

De organisatie staat ook in 2018 voor de volgende uitdagingen:

  • burger- en overheidsparticipatie stimuleren.
  • als organisatie meer ontvankelijk zijn voor initiatieven.
  • meer realiseren, met minder financiële middelen.
  • de krachten bundelen, tussen initiatiefnemers onderling en tussen initiatiefnemers en professionele organisaties.
  • feedback krijgen op ons eigen optreden in burger- en overheidsparticipatie.