Waar gaat het resultaat over?

Wij zijn trots op onze unieke bedrijven. Door actief mee te denken met bedrijven en inwoners proberen wij zoveel mogelijk ruimte te bieden voor ontwikkelingen.

Hoe draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?

De gemeente geeft, rekening houdend met natuur en landschap, ruimte aan bedrijven. Uitbreiding leidt tot meer bedrijvigheid. Meer bedrijvigheid leidt tot meer arbeidsplaatsen. Waarmee dit resultaat bijdraagt aan de toename zinvol werk. Daarnaast draagt dit resultaat bij aan de factoren verhogen: vertrouwen in de gemeente en verbeteren relatie inwoner-gemeente.

Wij doen dit door

Om snel en adequaat te kunnen inspelen op initiatieven van bedrijven en inwoners hebben wij ons beleid eenvoudiger gemaakt. Hierbij is maatwerk mogelijk voor ontwikkelingen.
We spelen een actieve rol richting andere overheden en organisaties om de belangen van onze bedrijven en inwoners uit te dragen. Voorbeelden zijn de Provinciaal Ruimtelijke Verordening, Provinciale Omgevingsvisie Noord-Holland en Uitvoering Kustpact, maar ook het overleg dat is opgestart met de natuurorganisaties.