Waar gaat het resultaat over?

Binnen het woningbouwprogramma werken we aan het realiseren van het nieuwbouwprogramma, de zorg voor voldoende sociale huurwoningen en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Concrete projecten hierin zijn bijvoorbeeld de gestarte woningbouwprojecten aan de Spoetnikstraat in Dirkshorn en de handbalvelden in Waarland. Deze projecten worden samen met het dorp en de toekomstige bewoners ontwikkeld. Ook het maken en uitvoeren van prestatieafspraken met de drie corporaties die in onze gemeente werkzaam zijn, zijn activiteiten die we binnen het woningbouwprogramma uitvoeren.

Hoe draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?

De uit te voeren acties dragen bij aan het versterken van het buurtgericht samenwerken, de relatie inwoner-gemeente en het versterken van de trots op de woonplaats.

Wij doen dit door

We zetten de werkzaamheden voort, bestaande uit:

  • Wij stimuleren initiatiefnemers van woningbouwplannen om kwalitatief goede plannen op goede locaties te ontwikkelen. Om zodoende ook daadwerkelijk 950 woningen te realiseren tot 2020.
  • We zorgen, door middel van regionale afspraken, dat woningbouwplannen ook planologisch mogelijk worden. Hiervoor stellen we een nieuw regionaal woningbouwprogramma op voor de periode 2020-2030 op: het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland (KWK).
  • We werken binnen de regio Kop van Noord-Holland intensief samen om woningbouwprojecten en beleidsmatige zaken op het gebied van Wonen af te stemmen.