Doelstelling Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven

Resultaat E1.1 De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en.......

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6810011

Nazorg&herstelbestemmingplannen

434439

Advieskosten

10.000

NB

6810013

Postzegelplannen

434439

Advieskosten

40.000

NB

834089

Planvergoeding obv overeenkomst

30.000

B

6810015

Omgevingswet

434399

Overige goederen en diensten

100.000

B

Totaal cluster

150.000

30.000

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6810012

Beleidsontwikkeling RO

434439

Advieskosten

40.340

B

Totaal cluster

40.340

0

Totaal resultaat E1.1

190.340

30.000

Resultaat E1.2 Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6822000

Bouw-, woning- en welstandstoezicht

430000

Personeel van derden

362.000

B

434316

Vergoedingen (IB47)

4.680

NB

434329

Contributies/lidmaatschappen

7.700

NB

434399

Overige goederen en diensten

14.904

B

434439

Advieskosten

27.600

B

442500

Subsidie

2.924

NB

6822010

Wonen

434399

Overige goederen en diensten

2.000

B

434439

Advieskosten

28.099

B

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

2.046

B

Totaal cluster

451.953

0

Totaal resultaat E1.2

451.953

0

Resultaat E1.3 Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6723010

Klimaat

434399

Overige goederen en diensten

85.000

B

442500

Subsidie

15.000

B

Totaal cluster

100.000

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6723020

Milieubeleid en beheer

434399

Overige goederen en diensten

3.700

B

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

1.170.100

NB

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

7.962

NB

6980208

Reserve milieubeleid

860208

Reserve milieubeleid (onttrekkingen)

100.000

B

Totaal cluster

1.173.800

107.962

Totaal resultaat E1.3

1.273.800

107.962

Resultaat E1.4 Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6310010

Economisch beleid

434399

Overige goederen en diensten

8.292

B

442104

Leader

56.426

B

6310015

Ondernemersloket

434399

Overige goederen en diensten

12.500

B

442108

Ondernemersfonds

119.500

B

Totaal cluster

196.718

0

Totaal resultaat E1.4

196.718

0

Resultaat E1.5 Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6240010

Kust

434439

Advieskosten

27.584

B

Totaal cluster

27.584

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6541000

Cultuurhistorie,monumenten&archeologie

434316

Vergoedingen (IB47)

400

NB

434329

Contributies/lidmaatschappen

600

NB

434344

Waterverbruik

75

NB

434399

Overige goederen en diensten

44.750

B

434439

Advieskosten

10.000

B

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

35.000

B

442500

Subsidie

29.462

B

834015

Leges

732

B

Totaal cluster

120.287

732

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6560120

Toerisme+verblijfsklimaat

434399

Overige goederen en diensten

2.028

B

442500

Subsidie

8.980

B

442501

Toeristische promotie

131.428

B

6560122

Verblijfsrecreatie

434399

Overige goederen en diensten

70.000

B

6560124

Recreatieve routes St Maartenszee

434399

Overige goederen en diensten

100.000

B

6560129

Geluksplekken toebehoren

434399

Overige goederen en diensten

15.000

B

Totaal cluster

327.436

0

Totaal resultaat E1.5

475.307

732

Resultaat E1.6 Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6310011

Economische structuur

442101

Regionale samenwerking

51.000

B

442102

Ontwikkelingsbedrijf NHN

97.788

NB

442109

De Kop werkt

2.109.891

B

6310098

Handel en ambacht kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

61

NB

6980246

Reserve de Kop werkt

860246

Reserve de Kop werkt

1.590.109

B

Totaal cluster

2.258.740

1.590.109

Totaal resultaat E1.6

2.258.740

1.590.109

Resultaat E1.7 De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5004025

10.??.? SGN Regioplein 3

431000

Energie

2.000

NB

434330

Onderhoud en reparatie

200

NB

434344

Waterverbruik

800

NB

834099

Overige goederen en diensten

-600

NB

5004030

10.85.4 SGN Slotplein 3 Slottorens

434330

Onderhoud en reparatie

500

NB

5004033

10.02.1 SGN Westerweg 4 V Nova / De Kop

431000

Energie

1.700

NB

434330

Onderhoud en reparatie

500

NB

434344

Waterverbruik

400

NB

5004035

10.25.1 SGN Lagedijkerweg 2b Haven

431000

Energie

8.500

NB

434330

Onderhoud en reparatie

500

B

434343

Schoonmaakkosten

1.900

NB

434344

Waterverbruik

500

NB

5004039

10.40.2 SGN P.Ottstraat 3 Muggenburg

431000

Energie

450

NB

434330

Onderhoud en reparatie

100

NB

434344

Waterverbruik

100

NB

434372

Beveiliging/alarmopvolging

100

NB

5004057

10.20.2 SGN Lagedijkerweg 5 Woning

434330

Onderhoud en reparatie

500

NB

5004060

10.01.1 SGN Tolkerwerf Woonwagens

434330

Onderhoud en reparatie

1.000

NB

5004100

12.00.1 TJH Kalverdijk 1aTuinbouwschuren

431000

Energie

300

B

434330

Onderhoud en reparatie

50

B

434344

Waterverbruik

60

B

5004156

11.80.1 WMH Dorpsstraat 93 Oude Ursula

434330

Onderhoud en reparatie

1.000

NB

434372

Beveiliging/alarmopvolging

350

NB

5004170

11.01.1 WHM Wagenplein 1,2,3 Woonwagens

434330

Onderhoud en reparatie

500

NB

5004310

1.80.1 SGB Schagerweg 40nb Toren

431000

Energie

400

NB

434330

Onderhoud en reparatie

300

NB

5004327

1.20.6 SGB Schoolstraat 16 Woning

434330

Onderhoud en reparatie

175

NB

5004328

1.20.7 SGB Schoolstraat 18 Woning

434330

Onderhoud en reparatie

175

NB

5004350

2.40.1 CG Jeweldijk 2a Gemloods

431000

Energie

3.800

NB

434330

Onderhoud en reparatie

2.700

NB

434343

Schoonmaakkosten

3.400

NB

434344

Waterverbruik

200

NB

434372

Beveiliging/alarmopvolging

500

NB

5004361

2.80.1 CG Kerkplein Toren

431000

Energie

100

NB

434330

Onderhoud en reparatie

300

NB

434344

Waterverbruik

70

NB

5004412

4.20.2 SMB Grote Sloot 235 Dienstwoning

434330

Onderhoud en reparatie

200

NB

5004419

4.20.1 SMB S Maartensweg 66 Woning

434330

Onderhoud en reparatie

200

NB

5004505

7.80.1 PT Plein 1945 27 Toren+uurwerk

431000

Energie

300

NB

434330

Onderhoud en reparatie

300

NB

5004515

7.87.1 PT Zijperweg 1a VVV-kantoor

434330

Onderhoud en reparatie

245

NB

5004518

7.31.1 Multifunct gebouw Pt

434330

Onderhoud en reparatie

200

B

5004569

9.20.1 OSL Sportlaan 55 Woning

434330

Onderhoud en reparatie

200

NB

5900100

Huur+ovg ontvangsten

832100

Huren

49.000

B

6541098

Oudheidkunde/musea kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

15.306

NB

423000

Afschrijvingslasten

27.563

NB

6560110

Strand (pachten)

832100

Huren

106.000

NB

6580098

Overige recreatieve voorzieningen kapita

422000

Toegerekende rente

21.911

NB

423000

Afschrijvingslasten

82.503

NB

6580100

Recreatiehaven

431000

Energie

1.000

NB

433300

Overige aankopen duurzame goederen

10.000

B

434330

Onderhoud en reparatie

8.175

B

434399

Overige goederen en diensten

1.000

B

442500

Subsidie

18.650

NB

834099

Overige goederen en diensten

63.115

B

6820000

Woningexploitatie

434306

Materiaalgebruik/verbruik

91

B

434399

Overige goederen en diensten

1.651

B

832100

Huren

42.838

B

834015

Leges

1.000

NB

6822020

Woonwagens

434344

Waterverbruik

2.400

B

832100

Huren

7.200

B

6822098

Overige volkshuisvesting kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

21.465

NB

423000

Afschrijvingslasten

9.817

NB

6830000

Overige gronden

433100

Kosten algemene plannen

100.000

B

433360

Kosten verkoop tafelzilver

100.000

B

434200

Betaalde pachten en erfpachten

30.449

B

434322

Studiekosten

445

NB

434330

Onderhoud en reparatie

1.014

B

434344

Waterverbruik

100

NB

434346

Huur

12.800

NB

434399

Overige goederen en diensten

7.470

B

832100

Huren

107.350

B

832200

Pachten

95.600

NB

832300

Erfpacht

170.000

B

833100

Opbrengst van grondverkopen

40.000

B

833110

Opbrengst tafelzilver

100.000

NB

834099

Overige goederen en diensten

5.685

B

6830098

Overige gronden kapitaallasten

422000

Toegerekende rente

99.784

NB

6980207

Reserve grondexploitatie

860207

Reserve grondexploitatie (onttrekkingen)

124.700

B

Totaal cluster

609.369

911.888

Totaal resultaat E1.7

609.369

911.888

Resultaat ET1 Taakstelling doelstelling ED1

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6922015

Taakstelling doestelling E1

400000

Niet in te delen lasten

575.646

B

864000

Bezuiniging taakstelling

579.635

B

Totaal cluster

575.646

579.635

Totaal resultaat ET1

575.646

579.635

Totaal doelstelling E1

6.031.873

3.220.326

Saldo

2.811.547