De raming van de post onvoorzien is bedoeld voor de dekking van niet-voorzienbare uitgaven. Uitgangspunt hierbij zijn de drie o's: onontkoombaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar. In 2018 is een budget opgenomen van 52 duizend euro.