Onderstaand treft u aan een overzicht van de te realiseren taakstelling. Deze taakstelling is opgelegd bij de vaststelling van de begroting over het dienstjaar 2014 en 2015. De totale taakstelling bedraagt 6,6 miljoen euro. Uit het overzicht blijkt dat deze taakstelling in het jaar 2018 ruimschoots wordt gehaald.

economisch domein

Taakstelling

173

430

523

532

580

Gerealiseerd

129

150

469

576

576

Planning realisatie restant taakstelling

-

-

-

-

-

sociaal domein

Taakstelling

1.214

3.028

3.680

3.745

4.079

Gerealiseerd

1.387

3.028

3.563

3.842

3.977

Planning realisatie restant taakstelling

Aanpassen budgetten openbare ruimte (beheer)

-

12

70

Aanpassen budgetten openbare ruimte (onderhoud)

-

-

40

Domein burger en bestuur

Taakstelling

427

1.262

1.626

1.866

1.990

Gerealiseerd

186

1.106

1.619

1.619

1.701

Planning realisatie restant taakstelling

Inkomstenstijging huren, pachten, leges

212

254

Huisvesting

186