Waar gaat het resultaat over?

We voeren tot 1 juni 2018 het programma 'Bewegen naar de klant' uit. Lean, klantgerichtheid en deregulering zijn onderdelen van dit programma. Deze dragen bij aan het vergroten van het vertrouwen in de gemeente en het verbeteren van de relatie tussen inwoners en de gemeente.

Uit het onderzoek in het kader van het ‘bewijs van goede dienst’ zijn aanbevelingen voortgekomen om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren en de regel- en toezichtdruk te verminderen. In 2018 gaan we die aanbevelingen uitvoeren. De dienstverlening aan ondernemers gaan we tussentijds monitoren.

Hoe draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?

Procesoptimalisatie
Door onze werkprocessen continu te verbeteren zorgen we voor snelle dienstverlening met goede kwaliteit voor inwoners en ondernemers. Zo dragen we bij aan het vertrouwen in de gemeente.

Klantgerichtheid
Iedere medewerker voldoet aan de eisen die wij aan een klantgerichte houding en klantgericht gedrag stellen. Dit heeft een positief effect op het verbeteren van de relatie tussen inwoners en gemeente.

Wij doen dit door

 • Lean
  We richten werkprocessen efficiënt in en verbeteren deze continu om kwalitatief goede producten en diensten te leveren in een zo kort mogelijk tijd en tegen de laagste kosten.
 • Klantgerichtheid
  Medewerkers denken en handelen vraaggericht, vanuit het belang van onze inwoners en bedrijven.
 • Deregulering

We beperken de regels en verminderen de administratieve lasten voor inwoners en bedrijven.

Dit resulteert in een organisatie die:

 • zorgt voor betere dienstverlening en tevreden klanten.
 • in control is op de processen.
 • permanent leert en verbetert én structureel bespaart op de kosten van de   bedrijfsvoering.
 • medewerkers in staat stelt hun werkvoorraad te beheersen en zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de vormgeving en uitvoering van hun activiteiten.

Op 1 juni 2018 stopt het programma Bewegen naar de klant. Vanaf dat moment worden de onderdelen Lean, klantgerichtheid en deregulering uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de afdeling Middelen.

Op dat moment komt de portefeuillehouder met een voorstel voor eventuele verdere investeringen in de organisatie.