Waar gaat het resultaat over?

Met het aanbieden van de legesverordening 2018 in november 2017 verstrekken we, net als vorig jaar, per titel van de legesverordening een overzicht van de mate van kostendekkendheid. We doen de raad een voorstel waaruit blijkt of 100% kostendekkendheid een reële optie is om te komen tot een acceptabel niveau van de tarieven.

Hoe draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?

De tarieven zijn transparant. Dit draagt bij aan het verhogen van het vertrouwen in de gemeente.

De gemeente wil graag dat er veel georganiseerd wordt zodat er veel te beleven valt voor ons inwoners en gasten. Voor alle evenementen (commerciële en niet-commerciële) wordt geen leges en precario meer geheven, uitgezonderd de drank- en horecavergunning.

Wij doen dit door

Per leges-product een berekening van de kostprijs actueel te houden. En elk jaar opnieuw te beoordelen wat we wel en niet in de leges-berekening (mogen) betrekken. Voor evenementen wordt geen tarief meer berekend.