Waar gaat het resultaat over?

Het is belangrijk te investeren in duurzaamheid. Niet alleen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Ook omdat we de volgende generatie een goede toekomst willen geven. Wij geven als gemeente het goede voorbeeld. Dit doen wij bijvoorbeeld door de openbare verlichting te vervangen door ledverlichting. Daarnaast verduurzamen wij ons eigen vastgoed en bedrijfsvoering. Voortaan kiezen wij zoveel mogelijk voor elektrische gereedschappen en voertuigen. Daarnaast hebben we veel aandacht voor andere beheersingsmaatregelen, waarmee we de gevolgen van de overlast van de klimaatverandering tegen gaan. Te denken valt hierbij aan het beperken van wateroverlast, het versterken van onze biodiversiteit en van de leefbaarheid.

Hoe draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?

Doordat we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen en daarbij het goede voorbeeld geven zal dit bijdragen aan het vertrouwen in de gemeente. Het beperken van de gevolgen van de overlast van de klimaatverandering zal ten goede komen aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

Wij doen dit door

We geven uitvoering aan de jaarlijkse Energieagenda. Hierin staat een nadere beschrijving van de projecten die in 2018 worden uitgevoerd. Schagen geeft zodoende niet alleen het goede voorbeeld, maar ondersteunt, faciliteert en initieert projecten. Alle projecten die in 2018 worden uitgevoerd zijn gericht op onderstaande thema's.

Energie

  • Verminderen van het energieverbruik
  • Vergroten van de duurzame energie opwekking

Warmte

  • Gasloos en energieneutraal Schagen   

Klimaatadaptatie

  • Aandacht voor warmte, koude, licht en water
  • Versterken biodiversiteit
  • Vergroten leefbaarheid

Grondstoffen

  • Versterken van een circulaire economie