Lasten Bedragen x € 1.000,-

Domein

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Economisch domein

E1

Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven

3.297

6.267

6.032

3.802

3.575

3.302

Subtotaal

3.297

6.267

6.032

3.802

3.575

3.302

Sociaal domein

S1

Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud

25.199

27.956

29.056

29.351

29.339

29.254

S2

Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

13.270

14.439

17.181

18.203

18.297

18.986

S3

Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar

8.559

9.163

9.182

8.996

8.927

8.838

S4

Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving

1.254

2.467

2.488

2.488

2.488

2.488

Subtotaal

48.282

54.025

57.906

59.038

59.051

59.566

Domein burger en bestuur

B1

De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

128

148

163

163

163

163

B2

De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs

52.398

51.887

48.243

47.371

48.078

47.619

Subtotaal

52.526

52.035

48.405

47.533

48.241

47.782

Totaal Lasten

104.105

112.327

112.343

110.373

110.867

110.650

Baten Bedragen x € 1.000,-

Domein

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Economisch domein

E1

Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven

4.651

4.337

1.406

1.405

1.405

1.305

Subtotaal

4.651

4.337

1.406

1.405

1.405

1.305

Sociaal domein

S1

Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud

8.144

9.114

9.091

9.091

9.151

9.151

S2

Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

472

2.289

2.710

2.410

2.410

2.410

S3

Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar

674

2.153

1.856

1.856

1.856

1.856

S4

Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving

91

684

709

709

709

709

Subtotaal

9.381

14.240

14.366

14.066

14.126

14.126

Domein burger en bestuur

B1

De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

B2

De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs

91.914

95.016

93.641

94.246

94.570

95.045

Subtotaal

91.914

95.016

93.641

94.246

94.570

95.045

Totaal Baten

105.946

113.592

109.413

109.717

110.101

110.476

Mutaties reserves Bedragen x € 1.000,-

Domein

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Resultaat voor bestemming

1.841

1.265

-2.931

-656

-766

-174

Dotaties aan reserves

26.983

13.742

8.864

8.842

7.219

7.248

Onttrekkingen aan reserves

30.150

14.079

12.466

9.940

7.986

6.612

Saldo mutaties reserves

3.167

337

3.602

1.098

767

-636

Resultaat na bestemming

5.008

1.602

671

441

0

-810

Het tekort van € 810 duizend wordt ingevuld door het opnemen van een taakstelling.