Doelstelling Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving

Resultaat S4.1 Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen worden helemaal door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd........

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5004011

10.81.1 SGN Markt 24 Gemeentetoren

431000

Energie

3.000

B

434330

Onderhoud en reparatie

4.000

B

5004027

10.85.3 SGN Loet 14 Vreeburg

434330

Onderhoud en reparatie

2.268

B

5004028

10.85.2 SGN Loet 12 Smederij

434330

Onderhoud en reparatie

100

NB

Totaal cluster

9.368

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

5004600

Gedenk- en kunstobjecten

434330

Onderhoud en reparatie

2.000

NB

6980216

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

460216

Reserve aankoop kunstvoorwerpen (dotatie

2.500

NB

Totaal cluster

4.500

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6560100

Kermis en overige volksfeesten

431000

Energie

42.460

B

434330

Onderhoud en reparatie

3.979

B

434344

Waterverbruik

982

B

434348

Representatie

2.000

B

434399

Overige goederen en diensten

3.102

B

442500

Subsidie

7.811

B

832200

Pachten

70.946

B

Totaal cluster

60.334

70.946

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6540010

Kunst en cultuuradviesraad Schagen

442500

Subsidie

7.500

B

Totaal cluster

7.500

0

Totaal resultaat S4.1

81.702

70.946

Resultaat S4.2 Deelname aan evenementen en activiteiten en gebruik van voorzieningen door inwoners van Schagen en bezoekers is verhoogd

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6511000

Kunstzinnige vorming

442500

Subsidie

1.163

B

6540000

Kunstbeoefening en bevordering

434306

Materiaalgebruik/verbruik

325

B

434330

Onderhoud en reparatie

16.133

B

434381

Eigen risico schade

100

B

434399

Overige goederen en diensten

6.000

B

434400

Bijdragen

50.000

B

442500

Subsidie

240.448

B

832100

Huren

7.990

B

Totaal cluster

314.169

7.990

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6580010

Schagen FM

442500

Subsidie

86.967

B

Totaal cluster

86.967

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6510000

Bibliotheken

442500

Subsidie

633.355

B

832100

Huren

12.532

B

Totaal cluster

633.355

12.532

Totaal resultaat S4.2

1.034.491

20.522

Resultaat ST4 Taakstelling doelstelling SD4

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6922023

Taakstelling doestelling SOC4

400000

Niet in te delen lasten

1.374.438

B

864000

Bezuiniging taakstelling

617.555

B

Totaal cluster

1.374.438

617.555

Totaal resultaat ST4

1.374.438

617.555

Totaal doelstelling S4

2.490.631

709.023

Saldo

1.781.608