Waar gaat het resultaat over?

Dit resultaat gaat over het versterken van de toeristische identiteit van Schagen en het beter bekend maken daarvan bij toeristen en bezoekers. Met het doel: meer bezoekers, die langer blijven, vaker terugkomen en meer geld uitgeven.

Hoe draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?

Door te investeren in fiets-, wandel- en vaarroutes, een kwalitatief kustproduct en een bijdrage aan onderhoud van cultuurhistorische monumenten, verhogen wij de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit alles draagt bij aan een toename van zinvol werk en een gezonde arbeidsmarkt en het versterken van trots op de eigen woonplaats.

Wij doen dit door

Een aansprekend en herkenbaar toeristisch profiel, zoals "Schagen Marktstad" en "Hollandse Tijden" (kustplaatsen), zorgt voor meer toeristen en bezoekers. Zij blijven langer, komen terug en geven meer uit. Wij zijn er trots op dat veel toeristen en bezoekers onze mooie gemeente al weten te vinden; al bijna 2 miljoen overnachtingen per jaar. Samen met de regiogemeenten in Noord-Holland Noord en de destinatiemarketing organisatie Holland Boven Amsterdam werken we er aan om onze regio meer bekendheid te geven. We zetten de gemeente Schagen hierin sterk neer als aantrekkelijk en veelzijdig verblijfsgebied met de mooie kust, bloeiende bollenvelden in het voorjaar, rijke (cultuur)historie, Westfriese Folklore en gezellige Schagen Marktstad.