Bedrijfsvoering in 2018

Als gemeente willen we dat alles wat we doen en laten bijdraagt aan het geluk van onze inwoners. Wij geloven dat een efficiënte, klantgerichte en betrouwbare gemeente bijdraagt aan het geluk van inwoners. Het werk van de ondersteunende taakvelden richt zich in 2018 dan ook op drie doelen: zorgen dat de gemeente efficiënter werkt, zorgen dat de gemeente klantgerichter werkt en bevorderen dat de gemeente goede besluiten neemt (rechtmatig, doelmatig en legitiem). Hierdoor draagt de ondersteuning van de beleidsafdelingen in belangrijke mate bij aan een verhoogd vertrouwen van de inwoners in de gemeente.