Waar gaat het resultaat over?

In 2017 is de nota grondbeleid vastgestel, is een kernenonderzoek gedaan en hebben we een verkoopplan gemaakt voor de realisatie van de doelstelling tafelzilver. Vanaf half 2017 zijn wij gestart met de uitvoering van het verkoopplan.

In 2018 gaan we onze vastgoedportefeuille verder optimaliseren. Dit betekent dat wij de verkoop van niet strategisch vastgoed, conform het verkoopplan, verder uitvoeren.

Ook gaan wij in 2018 voor- én met een aantal kernen een 'aanpak elke kern op kracht' opstellen. Op basis van deze aanpak, die we eind 2017 al willen opstarten, kunnen wij onder andere strategische aan- en verkopen doen voor herontwikkelingen. Ook kunnen wij de bestaande gebruiksovereenkomsten aanpassen, zodat deze bijdragen aan de aanpak. In veel kernen zijn verschillende plekken waar (vervallen) leegstand of braakliggende gronden zijn. Deze plekken dragen niet bij aan een leefbare kern. Veel bewoners zien dit als "rotte plekken" in hun kern. Wij willen de eigenaren van deze plekken niet belonen voor "slecht gedrag", maar gaan hen actief aanschrijven. Zoals we dit ook in bij het woningbouwprogramma doen. Dit is overigens een probleem waar veel gemeenten mee worstelen. Het wordt voor ons dan ook pionieren met deze actieve aanpak.

Hoe draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?

De 'aanpak elke kern op kracht' wordt in samenspraak met de kern vastgesteld. De gemeente en inwoners zullen samen bepalen wie, op welk onderwerp, wat kan bijdragen aan de realisatie van de aanpak. Zo verbeteren we de relatie met onze inwoners. Het resultaat draagt bij aan de trots die voor de woonplaats gevoeld wordt. De manier waarop we dit aanpakken draagt bij aan het vertrouwen in onze gemeente.

Wij doen dit door

  • Aanpak elke kern op kracht

Op basis van de kernenonderzoeken maken wij voor én met enkele kernen een 'aanpak elke kern op kracht'. Deze aanpak vertalen wij in uitvoeringsplannen, waaraan zowel gemeente als inwoners een bijdrage kunnen leveren. Voor vastgoed betekent dit een plan voor de aankoop, (her)ontwikkeling of verkoop van gronden en gebouwen.

  • Snippergroep en illegaal grondgebruik
    We willen de pilot snippergroen afronden. Gezien de ophef rond dit thema, willen we naar een nieuwe, meer geleidelijke aanpak met een langere termijn om aan te sluiten bij de regels van de wet markt en overheid.
  • Jaarlijkse voortgangsrapportage

Wij rekenen één keer per jaar onze vastgoedontwikkelingen (exploitaties) door. Wij presenteren dit in de voortgangsrapportage grondexploitaties. Bij tussentijds onverwacht optredende grotere veranderingen maken wij de financiële gevolgen eerder kenbaar. Dit doen wij door middel van een 'lightversie' van de voortgangsrapportage grondexploitaties.

  • Gebruik standaard contracten

Voor de meeste van onze producten maken wij gebruik van standaard contracten. Op deze manier zijn de afspraken gelijk voor iedereen die iets koopt, huurt of gebruikt van de gemeente.