Waar gaat het resultaat over?

Het doel van de regionale samenwerking op ruimtelijk economisch gebied is om, door onze sterke kanten te blijven ontwikkelen, een regio te zijn die bruist van de innovatie, waar het goed werken en betaalbaar wonen is.

Hoe draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?

Deze samenwerking draagt bij aan de toename van zinvol werk.

Wij doen dit door

Samen te werken met andere gemeenten in onze regio, om optimaal gebruik te maken van economische kansen. Bedrijven doen immers vaak ook zaken buiten de gemeente waarin ze gevestigd zijn. De arbeidsmarkt is ook niet gebonden aan gemeentegrenzen.