Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen ingegaan. Er is omtrent de vennootschapsbelasting voor onze gemeente nog veel onduidelijk met name of de gemeente voor de grondexploitatie vennootschapsbelasting plichtig is. Met het huidige inzicht draagt de gemeente in het jaar 2018 geen vennootschapsbelasting af.