Waar gaat het resultaat over?

Door te investeren in onze relatie met het bedrijfsleven weten wij goed wat er speelt en kunnen wij actief inspelen op actuele ontwikkelingen. Hiermee dragen wij bij aan een goed vestigingsklimaat en een gezonde arbeidsmarkt.

Hoe draagt dit bij aan het geluk van onze inwoners?

Onze samenwerking met het bedrijfsleven draagt bij aan een toename van zinvol werk, het verhogen van het vertrouwen in de gemeente en het verbeteren van de relatie inwoner-gemeente.

Wij doen dit door

Verdere ontwikkeling van het ondernemersloket, waar ondernemers direct terecht kunnen met (uitbreidings)vragen en overige initiatieven. Hieruit onderhouden wij onze contacten met het (georganiseerd) bedrijfsleven. Met bedrijfsbezoeken en structureel overleg met het georganiseerd bedrijfsleven houden wij intensief contact met ondernemend Schagen.