Bij het bepalen van kredietrisico’s maken we een onderscheid tussen risico’s die wij als gemeente lopen omdat wij geldleningen verstrekken of hebben verstrekt aan andere partijen, en risico’s die wij als gemeente lopen omdat wij gemeentegaranties (borgstelling) hebben afgegeven. Bij deze borgstellingen verwachten we vooralsnog geen risico’s.

Stand per 31 december

Verstrekte leningen

2015

2016

Welzijnsector

774

729

Woningbouw

9.611

-

Startersleningen

1.869

1.869

Duurzaamheidsleningen

919

919

Hypotheken*

620

598

Deelnemingen

326

326

Totaal

14.119

4.441

*We verstrekken al geruime tijd geen nieuwe hypotheken meer