De meerjarenonderhoudsplanning (mjop) voor de gebouwen vindt zijn oorsprong in 2014. Alle gebouwen zijn toen na een 0-meting in de soft ware van O-prognose gezet. De uitgaven voor het planmatige onderhoud worden overgenomen in de begroting.

Jaarlijks actualiseren we het MJOP (meerjarenonderhoudsplanning). Actualiseren houdt hier in dat we bepaalde grotere onderhoudswerken nauwkeuriger in de tijd kunnen plannen, en sommige daarvan kunnen uitstellen of juist eerder gaan uitvoeren. In 2016/2017 is de huisvesting van de gemeentelijke organisatie grondig verbouwd. Zowel aan Zijperweg als de aan Laan is gesleuteld aan de logistiek en modernisering en is het flexibel werken ingevoerd. Gelijktijdig is deze ingreep gecombineerd met de uitvoering van groot onderhoud. Na deze stevige ingrepen hebben we opnieuw een 0-meting uitgevoerd en de actuele gegevens verwerkt in het MJOP. Zo houden wij een goed actueel beeld van de bouwkundige staat, de onderhoudsplanning en daarmee van de bruikbaarheid van de panden voor de bedoelde functie, nu en in de toekomst.

Voor gebouwen geldt in het algemeen dat we onderhoud uitvoeren op het niveau van conditie 3: (‘redelijke conditie, plaatselijk lichte veroudering, functievervulling van bouw- en installatie delen niet in gevaar’).

In aanvulling op de MJOP hebben we in 2016/2017 EED audits (Energy Efficiency Directive) laten doen van de gebouwen. Deze audits volgen uit Europese regelgeving, gericht op terugdringen van de CO2 emissie. Doel van de audits is een stappenplan voor maatregelen aan de gebouwen, leidend tot energiebesparing en daarmee tot reductie van CO2 uitstoot. De maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen zijn we verplicht uit te voeren. Van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), aangewezen als bevoegd gezag, kregen wij op 1 augustus 2017 een akkoord voor de EED-audit rapporten van de gemeentelijke gebouwen. Wat volgt is een plan van aanpak gebaseerd op de inhoud van de rapporten. Overigens hebben we in 2017 al een begin gemaakt met uitvoering door de maatregelen voor het gemeentehuis aan de Laan te combineren met de verbouwing van dit gebouw. Na akkoord van de RUD met het plan van aanpak worden in 2018 de voorbereidingen getroffen voor uitvoering. De in 2018 te nemen maatregelen zullen waar mogelijk ingepast worden in het MJOP.