Kapitaalgoed

Areaal

Eenheid

Openbare verlichting

11.400

stuks

Electrische installaties

50

stuks

Afvalinzameling

20.000

huishoudens

Goede openbare verlichting geeft sfeer, een gevoel van sociale veiligheid en vergroot de verkeersveiligheid. Het is daarom van belang dat wij de openbare verlichting goed op orde hebben. De meeste lichtmasten staan binnen de bebouwde kom. Ze worden gevoed via ongeveer 200 km kabel en 175 stuks voedingspunten. De kwaliteit van het huidige areaal laat grote verschillen zien. Vooral bij de armaturen heeft een groot aantal de gebruikelijke levensduur overschreden. Het gevolg is veel storingen en uitval. Wij willen deze irritatie voor onze inwoners zoveel mogelijk wegnemen. In 2018 en 2019 gaan wij alle verouderde, niet energiezuinige verlichting vervangen voor moderne LED armaturen. Niet alleen voorkomen we daarmee kosten voor storingsherstel, maar zorgen we er ook voor dat CO2-uitstoot, energieverbruik en energiekosten gaan dalen.

Laadpalen
Het aantal voertuigen met geheel of gedeeltelijke elektrische aandrijving neemt toe. Er komen meer en ook beter betaalbare volledig elektrische auto’s op de markt. De verwachting is dat deze trend zich versneld voortzet. De gemeente onderkent de positieve duurzaamheidsaspecten van elektrisch rijden. Sinds oktober 2016 zijn we aangesloten bij MRA Elektrisch.
Inwoners die niet op eigen terrein kunnen parkeren, kunnen een laadpaal bij de gemeente aanvragen. Hiermee stellen we iedereen die dat wil en kan in staat om elektrisch te rijden.
De elektrische energie is 100% groen.

Energie
Met ingang van 2018 betrekken wij energie (elektriciteit en gas) van HVC via een inbestedingsconstructie. Het betreft 100% groene energie. Hiermee hebben we een betrouwbare partner gevonden met de juiste focus op verduurzaming.

Afvalinzameling
Binnen de gemeente zijn er feitelijk 3 afvalstromen te onderscheiden namelijk;

  1. Bedrijfsmatig afval (inzameling door private afvalbedrijven);
  2. Huishoudelijk afval (inzameling in opdracht van gemeente via HVC);
  3. Zwerfafval (inzameling door buitendienst gemeente Schagen).

Het huishoudelijk afval wordt door HVC ingezameld. HVC is overeenkomstig de hernieuwde dienstverleningsovereenkomst verantwoordelijk voor het gehele pakket van afvalinzameling. Dit omvat het onderhoud en beheer van alle inzamelmiddelen, afvalverwerking en vermarkting. Hierbij is meer focus gekomen voor hergebruik en de circulaire economie. Afval is inmiddels geen afval meer, maar waardevolle grondstof. In 2018 zullen gemeente en HVC maatregelen onderzoeken en desgewenst implementeren om de mate van restafval te verminderen en het hergebruik te bevorderen.

De inzamelmiddelen voor het zwerfafval zijn eigendom van de gemeente Schagen. Hierbij kunt u denken aan de vele afvalbakken in recreatie- en winkelgebieden, op straat en strand en de zogenaamde afvalboeien op de strandopgangen aan de kust. De kosten van de inzameling van huishoudelijk- en zwerfafval en overige straatreiniging worden jaarlijks verrekend in de afvalstoffenheffing. Verhoudingsgewijs wordt de afvalstoffenheffing voor 75% bepaald door het dvo tarief van HVC en voor 25% door eigen toerekenbare kosten voor afvalinzameling en verwerking.