Onroerendezaakbelastingen (eigenaar/gebruiker)

10.014.000

0

Afvalstoffenheffing/reinigingsheffing

5.125.000

157.000

Rioolheffing

3.800.000

99.000

Toeristenbelasting

1.113.000

niet mogelijk

Forensenbelasting

1.414.000

niet mogelijk

Precariorechten

105.000

niet mogelijk

Leges

2.020.000

niet mogelijk