Naast de genoemde verordeningen is er nog een aantal met een relatief lage belastingopbrengst. Deze verordeningen hebben betrekking op marktgelden, staangelden, campergelden, standplaats woonwagens en haven- en liggelden.

Kwijtschelding

De gemeente Schagen biedt aan inwoners met een minimum inkomen de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen. Omdat de onroerendezaakbelasting voor gebruikers van woningen is afgeschaft, wordt in principe alleen nog kwijtschelding verleend voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Kwijtschelding voor de onroerendezaakbelastingen voor eigenaren is slechts mogelijk op de voorwaarde dat er geen overwaarde op de woning zit.
De norm voor het verlenen van kwijtschelding is gesteld op 100% van de bijstandsnorm. Dit is het maximale wat is toegestaan.

Kwijtscheldingsgerechtigden hoeven niet ieder jaar opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Wanneer in 2017 kwijtschelding is verleend, toetsen we geautomatiseerd voor belastingjaar 2018 via het Inlichtingenbureau of de inwoner weer in aanmerking komt voor kwijtschelding. Wanneer de toetsing positief is, krijgen ze automatisch kwijtschelding. Gemiddeld 65% van de kwijtschelding wordt op deze manier verleend.

Overzicht tarieven lokale heffingen
In onderstaande tabel zijn de tarieven voor 2018 van de belangrijkste gemeentelijke belastingen opgenomen.

Belastingtarieven per 1 januari 2018

OZB:
Eigenaar woning
Eigenaar niet-woning
Gebruiker niet-woning

Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend

Rioolheffing:
t/m 99.750 m3 bedraagt het tarief per 350 m3
vanaf 99.751 m3 bedraagt het tarief per 750 m3

€ 150,00
€ 150,00

Afvalstoffenheffing:
Eenpersoons huishouden
Twee- en driepersoons huishouden
Vier- en meerpersoons huishouden
Extra container

€ 228,00
€ 267,00
€ 289,00
€ 140,00