Recapitulatie drie titels

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale opbrengsten

Kostendekking

Kostendekking Titel 1

€ 808.359

€ 242.934

€ 1.051.293

€ 952.585

90,61%

Kostendekking Titel 2

€ 760.911

€ 491.882

€ 1.252.793

€ 1.232.539

98,38%

Kostendekking Titel 3

€ 2.786

€ 2.037

€ 4.823

€ 3.455

71,64%

Bij titel 1 is weinig ruimte om de tarieven te verhogen omdat de opbrengsten voornamelijk veroorzaakt worden door paspoorten en rijbewijzen. Deze tarieven zijn momenteel gelijk aan de maximaal toegestane hoogte.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale
opbrengsten

Kosten-
dekking

hoofdstuk

1

Burgelijke stand

€ 29.084

€ 11.361

€ 40.445

€ 34.087

84,28%

hoofdstuk

2

Reisdocumenten

€ 517.590

€ 132.421

€ 650.011

€ 599.938

92,30%

hoofdstuk

3

Rijbewijzen

€ 173.981

€ 79.263

€ 253.244

€ 232.111

91,66%

hoofdstuk

4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

€ 3.168

€ 2.168

€ 5.336

€ 3.200

59,97%

hoofdstuk

5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens n.v.t

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

7

Bestuursstukken n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

8

Vastgoedinformatie

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

9

Overige publiekszaken

€ 47.886

€ 6.711

€ 54.597

€ 48.327

88,52%

hoofdstuk

10

Gemeentearchief

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

11

Huisvestingswet n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

12

Leegstandswet

€ 998

€ 683

€ 1.681

€ 1.587

94,41%

hoofdstuk

13

Gemeentegarantie n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

14

Marktstandplaatsen (voor weekmarkten e.d.) grondgebied oud Schagen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

15

Winkeltijdenwet

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

16

Kansspelen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

17

Telecommunicatie

€ 30.255

€ 8.718

€ 38.973

€ 30.700

78,77%

hoofdstuk

18

Verkeer en vervoer

€ 5.397

€ 1.609

€ 7.006

€ 2.635

37,61%

hoofdstuk

19

Diversen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

De kostendekking van titel 2 is net onder de 100% kostendekkendheid en hoewel er getoetst wordt op de gehele verordening wordt u geadviseerd om onder deze grens te blijven. Het is namelijk goed mogelijk dat de jurisprudentie wijzigt m.b.t. kruis subsidiëring met als gevolg een toename van bezwaar en beroepsprocedures. De komende jaren wordt er onderzoek gedaan om te komen tot een snellere dienstverlening met als gevolg een lagere kostenpost wat een drukkend effect heeft op de kostendekkendheid.

Titel 2 Fysieke leefomgeving /
omgevingsvergunning

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale
opbrengsten

Kosten-
dekking

hoofdstuk

1

Begripsomschrijvingen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

2

Vooroverleg/
beoordeling conceptaanvraag

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

3

Omgevingsvergunning

€ 737.456

€ 476.720

€ 1.214.176

€ 1.191.274

98,11%

hoofdstuk

4

Vermindering

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

5

Teruggaaf

€ 0

€ 0

€ 0

€ 541

0,00%

hoofdstuk

6

Intrekking omgevingsvergunning

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

€ 201

€ 130

€ 331

€ 270

81,57%

hoofdstuk

8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

€ 23.254

€ 15.032

€ 38.286

€ 40.454

105,66%

hoofdstuk

9

Gedoogbeschikking tijdelijke huisvestiging arbeidsmigranten

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

10

In deze titel niet benoemde beschikking

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

Titel 3 is een klein onderdeel van de legesverordening wat voor een groot deel bestaat uit evenementenvergunningen. Vanwege de maatschappelijke betekenis ervan is dit bij veel gemeente niet kostendekkend. Zo zijn bij ons de leges voor evenementen afgeschaft.

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Taakveld

Overhead

Totale Kosten

Totale
opbrengsten

Kosten-
dekking

hoofdstuk

1

Horeca

€ 1.699

€ 1.243

€ 2.942

€ 1.961

66,66%

hoofdstuk

2

Organiseren evenementen of markten en overige APV vergunningen

€ 599

€ 437

€ 1.036

€ 809

78,09%

hoofdstuk

3

Prostitutiebedrijven

€ 44

€ 32

€ 76

€ 62

81,58%

hoofdstuk

4

Splitsingsvergunning woonruimte n.v.t.

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

5

Leefmilieuverordening n.v.t

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

6

Brandbeveiligings-
verordening

€ 444

€ 325

€ 769

€ 623

81,01%

hoofdstuk

7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

0,00%