Indicator:

• De verhouding tussen de hoogte van de gemeentelijke belastingen en het

voorzieningenniveau is goed. We krijgen een 8 in de meting
Waarstaatjegemeente.nl

• Het oordeel van de inwoners over de prijs van de dienstverlening komt in 2017 uit op een 7,5 of hoger. In 2014 lag dit tussen de 5,5 en 7. (Bron: Waar Staat Je

Gemeente)

Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

224 (Wsjg 2016)

Vhrosv

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

CBS

219 (Wsjg 2016)

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro's

COELO

€ 684,-

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro's

COELO

€ 723,-