Organisatiekosten

Dividend/provisie

Huisvesting

Automatisering

Personeelslasten

Personeel van derden

Accountant- en overige advieskosten

Afschrijvingen

Stelposten

Rente

Algemene uitkering

Reserves

Onvoorzien