Indicator:

  • het totale rapportcijfer van de inwoner als klant (bron: Waar Staat Je Gemeente) is in 2018 een 8 of hoger.
  • Minimaal 90% van de onderwerpen is regelarm volgens de Checklist minder regels.
  • Eind 2018 is ten opzichte van 1 januari 2014 minimaal € 1,5 miljoen structureel bespaard op de apparaatskosten.

Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen begroting

€ 661,-

Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

Eigen begroting

12%