Het volgende beleid is vastgesteld:

Het programmaplan “Bewegen naar de klant”, vastgesteld in de raadsvergadering van 30 juni 2015 en geldig tot 1 juni 2018.