Onze planning is:

Voor 1 januari 2018 zijn alle activiteiten en interventies gestart vanuit het project burger- en overheidsparticipatie belegd in de gemeentelijke organisatie. Dit om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen.