Het volgende beleid is vastgesteld:

  • Uitrollen van Burger- en overheidsparticipatie ‘Inwoners aan zet’.
  • Raadsbesluit ‘Burger- en overheidsparticipatie gemeente Schagen d.d. 10 mei 2016