Indicator:

• Waarstaatjegemeente.nl: De gemiddelde inwoner waardeert zijn tevredenheid als wijkbewoner met een ruim voldoende (7). We willen dit in 2018 bereikt hebben of behouden.

  • Om deze indicator verder te verfijnen, stelden we in de enquête ‘Staat van gemeente Schagen 2016’  vragen over of inwoners voldoende ruimte ervaren en mogelijkheden krijgen om invloed te mogen uitoefenen. En of de gemeente initiatieven voldoende ondersteund. In de enquête ‘Staat van Schagen’ die in 2018 wordt herhaald, is de gemiddelde beoordeling van inwoners op deze vragen verbeterd.
  • Het onderzoek Werkgeluk onder medewerkers in 2018 moet aangeven dat medewerkers meer en/of vaker met initiatieven te maken hebben dan in 2016. Daarnaast is een positieve verschuiving zichtbaar in hoe medewerkers het ervaren om initiatieven samen vorm te geven.