Indicator:

Het realiseren van het gemeentelijk programma voor woningbouw in 2018. Dit betreft 250 woningen.

Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

11,2% (2016)

Vhrosv

Demografische druk

%

CBS

81,4 (2016)