Het volgende beleid is vastgesteld:

  • Woonvisie
  • Woningbouwprogramma & procesaanpak realiseren woningbouwopgave
  • Regionaal Actieprogramma Wonen Kop van Noord-Holland 2.0
  • Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland (KWK)