Het volgende beleid is vastgesteld:

  • Reisgids voor Ruimtelijke kwaliteit.
  • Reisgids voor Ruimtelijke ontwikkeling.
  • Beleidskader tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten 2017
  • Diverse bestemmingsplannen (waaronder bestemmingsplan dorpshart Warmenhuizen, bedrijventerrein Kolksluis, uitbreiding Makado, vestiging supermarkt Waarland en Kustzone Petten)
  • Convenant bedrijventerreinen