Indicator:

Verkorten van de doorlooptijden van procedures aanvraag omgevingsvergunning.

Verbeteren van de klanttevredenheid over de vergunning verlening Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). De klanttevredenheid wordt gemeten met behulp van Bewijs van Goede Dienst. De meting van het Bewijs van Goede Dienst
laat bij de meting in 2017 een beoordelingscijfer van 6,3 zien voor norm 8 – “Dienstverlening met de menselijke maat”.

Economie

Vestiging (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar

LISA

126 (2016)