Onze planning is:

  • De Kop Werkt!

We werken met de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Texel en de provincie Noord-Holland samen aan het programma De Kop Werkt!. Voor de periode 2017-2021 hebben de vier gemeenten daar een bedrag van 15 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. De gemeente Schagen stelt in twee tranches (2017 en 2018) in totaal 4,3 miljoen euro beschikbaar.

Voor het jaarplan 2018 voeren we vanuit Schagen de projecten Revitalisering Groote Keeten en Gebiedsvisie Sint Maartenszee op. De in 2017 opgevoerde projecten lopen meerjarig door (Energy & Health Campus) of worden in de loop van 2018 afgerond (Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis).

Ook de regionale projecten Destinatiemarketing, Identity Matching, Regionaal uitvoeringsprogramma Noordzeekust en (Revitalisering) Verblijfsrecreatie gaan door in 2018. Daarnaast blijven we inzetten op het thema bereikbaarheid. Hierbij zijn onze speerpunten de vaste oeververbinding Burgervlotbrug en de verbetering van de doorstroming A9 - ring Alkmaar - N9 - Den Helder.

  • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) blijft ook voor de periode 2018-2025 de uitvoeringsorganisatie voor de regionale economische samenwerking in Noord-Holland Noord. De aandeelhouders (18 gemeenten en provincie Noord-Holland) hebben hiervoor in 2017 een nieuwe Aandeelhouders- en Dienstverleningsovereenkomst afgesloten. De aandeelhouders betalen ONHN een jaarlijkse financiële bijdrage, waarin vanaf 2018 ook de kosten voor de regionale lobby zijn verwerkt.

In het Ambitiedocument Holland boven Amsterdam 2040 zetten de gemeenten en de provincie Noord-Holland de koers uit richting de toekomst. De economische speerpunten hierbij zijn: water, energie, agri & food en toerisme. Het Ambitiedocument dient tevens als basis voor de input voor het jaarplan van ONHN.

Vanuit de regionale samenwerking wordt ook de regionale lobby richting onder andere Den Haag en Brussel georganiseerd. Het Ambitiedocument, waarin we een heldere visie op de regio hebben geformuleerd, speelt hierin een belangrijke rol. De komende periode is het wel van belang om de public affairs van de regio nog beter te organiseren en uit te voeren. ONHN speelt daar wat ons betreft een ondersteunende rol in. Dit vinden we terug in het jaarplan 2018.