Het volgende beleid is vastgesteld:

  • Regionaal Ambitiedocument en Investeringsprogramma De Kop Werkt!
  • Jaarplan ONHN en Ambitiedocument Noord-Holland Noord 2040