Indicator:

  • Het rendement op deze portefeuille komt uit op 0: de baten dekken de lasten. Nu is de balans tussen de uitgaven en inkomsten op de maatschappelijke vastgoed-portefeuille nog negatief (het rendement heeft betrekking op het beheer van ons vastgoed).