Onze planning is:

  • Wij leveren ieder jaar een voortgangsrapportage grondexploitaties, inclusief voortgang van ons verkoopplan.
  • Wij maken voor enkele kernen een 'aanpak elke kern op kracht'. We gaan hierin onder andere aan de slag met aankopen (waaronder vervallen locaties van particulieren), met ontwikkeling en verkopen (snippergroen).
  • Wij stellen vaste verkoopprijzen vast voor verkopen van een zelfde soort en presenteren dit in een grondprijzenbrief.
  • We maken voor alle producten werkvormen en processen.