De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien. Voor de onbenutte ozb-capaciteit gaan wij uit van het verschil tussen het artikel-12-norm-tarief en het laatst vastgestelde tarief.

art. 12 norm Rijk

Tarief 2017 Schagen

verschil

OZB woningen

0,1952%

0,1406

0,0546

OZB -E niet-woningen

0,1952%

0,2144

-0,0192

OXB-G niet-woningen

0,1952%

0,1578

0,0374

Wanneer in 2018 het artikel-12-norm-tarief in Schagen was geheven, had dit een extra opbrengst opgeleverd van € 2,87 miljoen. Dit is dus ruim voldoende om de structurele risico’s van € 435.000 op te vangen. Daarnaast is er nog onbenutte belastingcapaciteit in de vorm van onder andere de, de toeristenbelasting, forensenbelasting, precariobelasting, hondenbelasting, en de reclamebelasting. In geval van nood kan dit aangesproken worden. Daarnaast kan ook de post voor onvoorziene uitgaven hiervoor ingezet worden.

Beschikbare belastingcapaciteit 2.878
________________________________ _____ = 6.6

Structurele risico’s 435

De beschikbare belastingcapaciteit is ruim voldoende om structurele risico's op te vangen.