Onze planning is:

  • Uitvoering geven aan het project "Cultuur op school"
  • Stimuleren jong talent en dorps- en wijkinitiatieven en bevorderen van een cultureel programma in buurt- en cultuurhuizen, zoals de bibliotheekservicepunten in de dorpen.
  • Vergroten van de culturele diversiteit binnen het aanbod en de deelname van kunst en cultuur.
  • Uitvoering geven aan het beleid "Kunst in de openbare ruimte".
  • Invoering van een toekomstbestendig bibliotheekstelsel (regionaal), waarbij de samenwerking met het onderwijs is verankerd door de bibliotheek op school.
  • De ontwikkeling van het Taalhuis.
  • Voorbereiden om te komen tot een toekomstbestendige (streek)omroep.