Het volgende beleid is vastgesteld:

• Subsidiebeleid
• Accommodatiebeleid
• Bibliotheekbeleid