Indicator:

  • De mate van (actieve) deelname van jeugdige inwoners van Schagen aan culturele activiteiten en/of gebruik van culturele voorzieningen is in 2018 20% gestegen ten opzichte van de in 2016 uitgevoerde nulmeting
  • De inwoners waarderen de welzijnsvoorzieningen met een rapportcijfer van minimaal 6,3 (waarstaatjegemeente.nl)