Onze planning is:

 • beleid implementeren om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan met het Stoplichtconvenant, een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.
 • implementatie nieuw rampenbestrijdingsplan Onderzoekslocatie Petten (OLP);
 • Uitvoering geven aan het meerjareninvesteringsplan materieel reddingsbrigades;
 • Uitvoeren project 'nieuwe loods Reddingsbrigade Petten en KNRM-reddingsstation Petten';
 • Realiseren adequate huisvesting voor reddingsbrigade Sint Maartenszee;
 • Op basis van de evaluatie wordt het Damoclesbeleid aangepast en opnieuw vastgesteld;
 • Beleid implementeren rondom adresfraude (KCC);
 • Beleid implementeren rondom ondermijning;
 • Pilot medicinale cannabis vorm geven en deze opstarten;
 • Mogelijkheden tot hybride cameratoezicht in het uitgaansgebied in de kern Schagen;
 • Start meerjarige beleidsplannen veiligheidsbeleid 2019-2022 en VTH-beleid 2019-2022;
 • Brandveiligheidsaanpak recreatieparken;
 • Maatwerk recreatieparken;
 • organiseren handhavingsacties prioriteiten aangewezen door inwonerspanel.