Indicator:

• De inwoners waarderen de sociale en fysieke veiligheid met een rapportcijfer van gemiddeld 7,0 (Waarstaatjegemeente.nl).

Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Schagen 1,2 NL 2,3 (Wsjg 2016)

Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Schagen 4,5, NL 5,3 (Wsjg 2016)

Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Schagen 1,8, NL 3,3 (Wsjg 2016)

Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Schagen 6, NL 6,8 (Wsjg 2016)