Het volgende beleid is vastgesteld:

  • Integraal Veiligheidsbeleid 2014 - 2018;
  • Beleid Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2017-2018.