Onze planning is:

  • Uitvoering  geven aan het meer jaren onderhoudsplan. Gedurende het jaar gaan we met de SportAdviesRaad Schagen in gesprek over met name de buitensport. Doel van dit gesprek is om met elkaar prioriteiten te stellen, rekening houdende met de noodzaak en de middelen die door ons en de verenigingen gezamenlijk worden ingebracht.
  • Uitvoering geven aan de investeringssubsidies voor dorpshuizen.
  • Sluiten van een nieuw contract voor het beheer, de exploitatie en het onderhoud van de zwembaden en sporthallen die nu zijn ondergebracht bij sportfondsen.
  • Uitvoering  geven aan de onderzoeksresultaten voor de harmonisatie van de binnensporttarieven.