Indicator:

  • De verenigingen en gebruikers worden gefaseerd vanaf 2016 met ingang van 2020 voor ca. 40% verantwoordelijk voor de vervangingsinvesteringen van de sportvelden. Deze bijdrage, samen met het gemeentelijk deel (ca. 60%) wordt jaarlijks in een reserve gestort.
  • De gemeentelijke exploitatiesubsidie voor de dorpshuizen wordt in 2017 verlaagd met 28%. De dorpshuizen zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor de vervangingsinvesteringen.
  • De exploitatiesubsidie aan de zwembaden en sporthallen en –zalen wordt tot eind 2018 gefaseerd verminderd met 25% (ten opzichte van het peiljaar 2015).
  • De inwoners waarderen de sportvoorzieningen met een rapportcijfer van minimaal 7,9 (waarstaatjegemeente.nl)
  • De inwoners waarderen de welzijnsvoorzieningen met een rapportcijfer van minimaal 6,3 (waarstaatjegemeente.nl)

Sport, cultuur en recreatie

Niet sporters

%

RIVM

Schagen 46%, NL 49,9% (Wsjg 2014)