Het volgende beleid is vastgesteld:

  • Subsidiebeleid
  • Beleidsplan 3D
  • Accommodatiebeleid vastgesteld op 10 december 2015