Onze planning is:

  • De plaatsingsmogelijkheden van werkzoekenden verbeteren door versterking van de rol en positie van het Werkgeversservicepunt. Het Werkgeversservicepunt is een samenwerkingsverband tussen partners binnen de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland en externe partners, zoals Uwv, Noorderkwartier, onderwijsveld en werkgevers.

Ter versterking van de samenwerking tussen de vier gemeenten in de Kop van NH is medio 2017 een convenant gesloten;

  • met het programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (onderdeel van De Kop Werkt en inmiddels onder de naam "Match 2020") verbeteren we de matchmogelijkheden tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt,  in nauw overleg met het bedrijfsleven en onderwijsveld;
  • ca. 150 mensen kunnen gebruik maken van het Geluksbudget om hun welbevinden te verbeteren en hun eigen kracht en sociale activering te bevorderen